Parteneri

8 organizații (4 organizații non-profit și 4 școli) din 4 țări (Republica Cehă, Italia, România, Turcia)

Citește mai mult

Rezultate

Resurse educaționale deschise: 1 – Prezentări de patrimoniu, 2 – Planuri de lecții incluzive, exemple și cazuri de studiu despre contribuția patrimoniului european în educație, colecție de prezentări ale patrimoniului cultural local, inclusiv informații despre muzee, obiective culturale, evenimente culturale, inclusiv cele ale minorităților etnice sau migranților

Citește mai mult

Evenimente

Evenimente de formare a personalului pe termen scurt, dublate de mobilități mixte ale elevilor, reuniuni de proiect, reuniuni on-line

Citește mai mult


„Patrimoniul cultural european: resursă pentru educație”, E.C.H.R.E., este un parteneriat strategic pentru educația școlară care vizează explorarea potențialului educațional al patrimoniului cultural, pentru a-l utiliza ca resursă de predare și învățare, în educația Europeană, inclusiv în științe interdisciplinară. Proiectul E.C.H.R.E. se adresează unui public țintă constituit din profesori de toate specialitățile, care pot deveni adevărați vectori pentru promovarea valorilor Europene și consolidarea identității Europene, prin aprofundarea cunoștințelor lor despre istoria și cultura Europeană ca instrument pentru dezvoltarea economică. În acest scop, oferim activități de formare și schimburi de bune practici între diferiți actori care acționează în lumea culturală și educațională, reunind experți în istoria Europeană, arheologie și patrimoniu cultural, sociologie și economie, membri ai asociațiilor civice și de profesori, profesori și manageri școlari, pentru a colabora la îmbunătățirea calității educației pentru cetățenia Europeană.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Pregătirea cadrelor didactice să își consolideze predarea la clasă a subiectelor privind diversitatea culturală.
  • Promovarea dialogului intercultural și a înțelegerii reciproce între elevi sau oameni cu medii de proveniență diferite, subliniind că diferite expresii și comportamente culturale ar putea duce la aceleași rezultate, cu respectarea drepturilor omului și a valorilor Europene.
  • Pregătirea profesorilor și elevilor să abordeze diferențele culturale și promovarea comportamentelor progresive, adecvate timpului și dezvoltării noastre, în era democratizării informațiilor prin tehnologie și globalizare.
  • Pregătirea cadrelor didactice să sprijine patrimoniul și valorile europene ca o șansă puternică pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și coeziunea socială prin colaborarea dintre organizații din diferite țări, precum școli, muzee și asociații cultural-sociale.
  • Sensibilizarea elevilor cu privire la patrimoniul cultural și susținerea utilizării acestuia ca resursă educațională.
  • Crearea de resurse educaționale deschise bazate pe utilizările patrimoniului cultural, integrarea TIC în educație.
  • Consolidarea profesiei didactice prin dobândirea de noi competențe și recunoașterea importanței rolului profesorilor în societate.
  • Promovarea educației incluzive și consolidarea coeziunii sociale, reamintind că toți cetățenii europeni au valori și interese comune.
  • Sprijinirea și diseminarea legăturii puternice dintre patrimoniul cultural European și valorile Europene, ca baza reală a începutului unei istorii comune.

Derulează în sus